HOTLINE ĐĂNG KÝ CÁP QUANG FPT  0935.476.499  HỔ TRỢ TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN.  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐƠN GIẢN. CHỈ CẦN 1 GIẤY CMND 
3 Ngày Trải Nghiệm Miễn Phí Nâng Cấp Internet FPT Tốc Độ Cao Tại HIFPT

𝟑 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐍𝐀̂𝐍𝐆 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐄𝐓 𝐅𝐏𝐓 𝐓𝐎̂́𝐂 Đ𝐎̣̂ 𝐂𝐀𝐎 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐢 𝐅𝐏𝐓

𝐋𝐚̆́𝐩 𝐖𝐢𝐅𝐢 𝐅𝐏𝐓 𝐨̛̉ 𝐇𝐮𝐞̂́ | 𝐋𝐚̆́𝐩 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐅𝐏𝐓 𝐇𝐮𝐞̂́ | Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐖𝐢𝐅𝐢 𝐅𝐏𝐓 | 𝐅𝐏𝐓 𝐆𝐨́𝐢 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐜 | 𝐅𝐏𝐓 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕

𝟑 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐓𝐑𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐍𝐀̂𝐍𝐆 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐄𝐓 𝐅𝐏𝐓 𝐓𝐎̂́𝐂 Đ𝐎̣̂ 𝐂𝐀𝐎 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐢 𝐅𝐏𝐓
👉 Nhanh tay nâng cấp Internet tốc độ cao miễn phí tại: https://hi.fpt.vn/dr/X8u1
• Khách hàng sẽ được 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 cho mỗi lần nâng cấp dùng thử.
• 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐚̂̀𝐧 trải nghiệm, 𝐡𝐞̂́𝐭 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐥𝐚̣𝐢.
• 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐞̀𝐦 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 (*) đã tích hợp trong đường truyền Internet FPT.
n1
n2
n3
n4
---
(*) 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎 𝐹𝑎𝑠𝑡: 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝐺𝑎𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑢̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝐹𝑃𝑇 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑜𝑚 - 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑔𝑎𝑚𝑒, 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔…
☎️☎️𝗛𝝤𝝩𝗟𝚰𝝢𝗘 : 𝟎𝟗𝟔𝟐.𝟔𝟔𝟖.𝟐𝟒𝟕
✉️✉️ Bảng giá: https://fpt-hue.com/
📧Đăng ký Online tại FPTShop: https://fpt.vn/sale/fpthue247
📧Group làm CTV FPT: https://zalo.me/g/dmjccc605
📧Group CSKH - ưu đãi FPT: https://zalo.me/g/rwpqyu717
𝐋𝐚̆́𝐩 𝐖𝐢𝐅𝐢 𝐅𝐏𝐓 𝐨̛̉ 𝐇𝐮𝐞̂́ | 𝐋𝐚̆́𝐩 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐅𝐏𝐓 𝐇𝐮𝐞̂́ | Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐖𝐢𝐅𝐢 𝐅𝐏𝐓 | 𝐅𝐏𝐓 𝐆𝐨́𝐢 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐜 | 𝐅𝐏𝐓 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟕

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

FPT TELECOM CHI NHÁNH HUẾ

Địa chỉ: 46 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Ninh, Huế

Hotline: 1900 6600 - Email: Vienthongfpthue@gmail.com

Website: Fpt-hue.com

Tư vấn lắp đặt: 0935 476 449

logosalenoti

      bao-mat-thong-tin

      dk2

       cstt